Tin tức & Sự kiện

Ông Nguyễn Ngọc Bảo được bổ nhiệm làm Quyền Tổng Giám đốc Tổng công ty VTC

10-07-2021

Việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo của VTC được diễn ra trong bối cảnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ của cuộc cách mạng 4.0, xu hướng chuyển đổi số đang diễn ra rất nhanh, công tác điều hành kinh doanh đòi hỏi nền tảng tri thức về kinh tế số...

VTC Mobile chung tay đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19

08-06-2021

Lời kêu gọi ủng hộ các điểm nóng phòng chống dịch Covid-19 của VTC Mobile đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của toàn bộ nhân viên, các đoàn viên thanh niên với số tiền ủng hộ 45 triệu đồng tại 2 văn phòng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.