Tin tức & Sự kiện

Đại hội Đảng bộ VTC Mobile lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

20-06-2020

Ngày 19/6/2020, Đại hội Đảng bộ VTC Mobile lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra thành công tốt đẹp...

Đại hội đại biểu công đoàn VTC Mobile nhiệm kỳ 2020 - 2025

16-06-2020

Đại hội đại biểu Công đoàn VTC Mobile nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thể hiện rõ sự sáng tạo, đổi mới và quyết tâm hành động xây dựng một môi trường vì nhân viên...