TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG
  • Nơi làm việc: Hà Nội
  • Số lượng: 3
  • Bộ phận: Trung tâm Xổ số
  • Ngày hết hạn: 30/04/2023
Trợ lý dự án
  • Nơi làm việc: Hà Nội
  • Số lượng: 1
  • Bộ phận: TT Giải trí Thể thao
  • Ngày hết hạn: 30/11/2016
Nhân viên Thị trường
  • Nơi làm việc: TP HCM
  • Số lượng: 1
  • Bộ phận: KD DV khu vực phía nam
  • Ngày hết hạn: 30/04/2016
Nhân viên Phát triển thị trường quốc tế
  • Nơi làm việc: Hà Nội
  • Số lượng: 2
  • Bộ phận: Mobile Game
  • Ngày hết hạn: 30/04/2016