Tuyển dụng Nhân viên Phát triển Kinh doanh Dịch vụ Giải trí Trực tuyến
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 3
 • Bộ phận: Trung tâm Xổ số
 • Ngày hết hạn: 31/05/2023
Tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh Quốc tế
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
 • Bộ phận: Phòng Phát triển Kinh doanh
 • Ngày hết hạn: 15/05/2023
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH TIẾNG TRUNG
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 2
 • Bộ phận: Phòng Phát triển Kinh doanh
 • Ngày hết hạn: 31/10/2022
NHÂN VIÊN KINH DOANH TỔNG HỢP
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 5
 • Bộ phận: Phòng Phát triển Kinh doanh
 • Ngày hết hạn: 31/05/2017
Nhân viên kinh doanh thị trường Trung Quốc
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 6
 • Bộ phận: Phòng Phát triển kinh doanh
 • Ngày hết hạn: 30/04/2017
Nhân viên Kinh doanh truyền hình Khu vực phía Nam
 • Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 2
 • Bộ phận: Kids&FamilyTV
 • Ngày hết hạn: 30/10/2016
Giám đốc Kinh doanh truyền hình Khu vực phía Nam
 • Nơi làm việc: TP Hồ Chí Minh
 • Số lượng: 1
 • Bộ phận: Kids&FamilyTV
 • Ngày hết hạn: 30/10/2016
Kinh doanh
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
 • Bộ phận: Mobile Vas
 • Ngày hết hạn: 30/04/2016
TADI - Kinh doanh
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
 • Bộ phận: Kids & Family TV
 • Ngày hết hạn: 30/04/2016
Nhân viên Kinh doanh tổng hợp
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 5
 • Bộ phận: Phát triển kinh doanh
 • Ngày hết hạn: 30/04/2016
Nhân viên Kinh doanh truyền hình
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 5
 • Bộ phận: Kids&Family TV
 • Ngày hết hạn: 31/03/2016
Giám đốc kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 1
 • Bộ phận: Kids&Family TV
 • Ngày hết hạn: 20/11/2015
Nhân viên kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 5
 • Bộ phận: Kids&Family TV (VTC11)
 • Ngày hết hạn: 20/11/2015
Phiên dịch tiếng Trung Quốc
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 4
 • Bộ phận: Mobile Game, Giải trí thể thao
 • Ngày hết hạn: 31/10/2015
Nhân viên kinh doanh Vas
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 4
 • Bộ phận: Mobile Vas
 • Ngày hết hạn: 30/09/2015
Nhân viên truyền thông - Bán hàng
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 4
 • Bộ phận: Mobile Vas
 • Ngày hết hạn: 30/09/2015
Nhân viên kinh doanh thành thạo tiếng Trung Quốc
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 4
 • Bộ phận: Phát triển kinh doanh
 • Ngày hết hạn: 30/04/2015
Nhân viên phát triển dịch vụ
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 7
 • Bộ phận: Xổ Số
 • Ngày hết hạn: 31/03/2015
Nhân viên thị trường
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 8
 • Bộ phận: Giải trí thể thao
 • Ngày hết hạn: 31/03/2015
Nhân viên kinh doanh Vas
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 7
 • Bộ phận: Mobile Vas
 • Ngày hết hạn: 31/03/2015
Kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 7
 • Bộ phận: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Ngày hết hạn: 28/02/2015
Nhân viên kinh doanh - phát triển thị trường sản phẩm đồ chơi
 • Nơi làm việc: Hà Nội
 • Số lượng: 8
 • Bộ phận: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Ngày hết hạn: 01/02/2015