Tin tức

VTC Mobile sẵn sàng ra biển lớn

14-10-2016

Ngày 12/10/2016 tại Tuần Châu – Hạ Long, Công ty VTC Mobile đã tổ chức “Hội thảo chiến lược VTC Mobile 2017” dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng quản trị Lương Viết Lộc. Tham dự Hội thảo gồm có Giám đốc công ty Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Phí Thị Thục, Giám đốc các Trung tâm, Phụ trách bộ phận cùng Trưởng/Phó các phòng ban chức năng trong Công ty. Nội dung chính của Hội thảo nhằm đánh giá, phân tích chi tiết hoạt động kinh doanh của VTC Mobile trong 9 tháng đầu năm 2016, từ đó đưa ra chiến lược, định hướng năm 2017.

Tại Hội thảo, đại diện các Trung tâm, bộ phận đã lần lượt trình bày báo cáo định hướng năm 2017 của Bộ phận mình. Các báo cáo tập trung đánh giá chi tiết về thị trường cũng như nhìn nhận lại hoạt động kinh doanh của từng bộ phận, cung cấp định hướng cho năm 2017 và các năm tiếp theo.

Theo đó, 2017 là năm Công ty VTC Mobile tập trung phát triển mạnh về quy mô, đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, tìm kiếm bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh nghiên cứu tự chủ về công nghệ, phát triển văn hóa doanh nghiệp, sẵn sàng mở rộng thị trường ra nước ngoài, cụ thể là thị trường tại các nước Đông Nam Á có đặc điểm, lợi thế tương đồng với thị trường Việt Nam. Hội nghị làm việc từ 2h chiều đến 10h tối cùng ngày.