Tin tức

Du xuân đầu năm 2016

19-02-2016

Thực hiện chỉ đạo của Ban chi ủy và Lãnh đạo Công ty về việc tổ chức du xuân đầu năm mới. Ngày 17/02 đoàn Công ty VTC Mobile đã có một chuyến đi du xuân đầu năm đầy ý nghĩa.

Lộ trình:

  • Lễ chùa đầu năm Đền Thượng – Đền Bác Hồ

Đền Thượng - Cầu Sức Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc

Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty VTC Mobile thắp nén hương tại đền thờ Bác Hồ


  • Thăm quan khu di tích K9

Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV Công ty VTC Mobile thắp nén hương tại khu di tích K9 (Đá Chông)

Đầu năm du xuân lễ chùa, cầu chúc một năm mới Thắng Lợi, Thành Công và Bền Vững./.