Tin tức

Đại hội Đảng bộ VTC Mobile lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025

20-06-2020

Ngày 19/6/2020, Đại hội Đảng bộ VTC Mobile lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được diễn ra thành công tốt đẹp!


Tham dự Đại hội có đồng chí Lưu Vũ Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Khả Dân - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Lê Việt Thương Huyền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV; đồng chí Dương Thế Lương - Phó Tổng Giám Đốc cùng lãnh đạo các Ban tham mưu, các Chi Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty và tất cả các Đảng viên trực thuộc Đảng bộ VTC Mobile.Theo đó, một số mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu của Công ty VTC Mobile trong năm năm tới đó là: Tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, đoàn kết, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ; bám sát định hướng, chiến lược phát triển của Đảng ủy và lãnh đạo Tổng công ty để thực hiện thành công nhiệm vụ, đưa công ty vượt qua khó khăn, thách thức, hướng tới phát triển bền vững với mục tiêu trở thành doanh nghiệp mạnh về dịch vụ nội dung số, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.

Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, thực hiện tốt cơ chế dân chủ cơ sở, đảm bảo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập người lao động, đóng góp cho sự phát triển của xã hội và mang lại lợi nhuận cho cổ đông.

Về mục tiêu sản xuất kinh doanh, công ty phấn đấu tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 - 30%, lợi nhuận tăng trưởng từ 5 - 20%, nộp ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 5 - 15% và thu nhập bình quân tăng từ 10 - 20%.

Đối với công tác xây dựng Đảng, phấn đấu 100% Đảng viên học tập Nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các Chỉ thị, nghị quyết của các cấp Ủy đảng. Phấn đấu hàng năm Đảng bộ công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 80% Đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và 15% đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Về phát triển Đảng viên mới, Đảng bộ VTC Mobile phấn đấu phát triển được từ 5 - 10% đảng viên mới so với số lượng Đảng viên đầu kỳ Đại hội, với 100% Đảng viên dự bị được kết nạp Đảng chính thức. Đặc biệt trong nhiệm kỳ này sẽ thành lập thêm 1 chi bộ trực thuộc bộ phận kinh doanh dịch vụ Phía Nam, đảm bảo ở đâu có bộ máy sản xuất kinh doanh, ở đó có tổ chức Đảng.Phát biểu tại đây, đồng chí Lưu Vũ Hải đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ VTC Mobile đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ VTC Mobile đã có sự trưởng thành rõ nét, kết quả được thể hiện rất rõ trong báo cáo chính trị. Đồng chí cũng đánh giá rất cao và đồng quan điểm với những mục tiêu mà Đảng bộ công ty đặt ra trong nhiệm kỳ tới. Điều này thể hiện một quyết tâm rất cao. Đặc biệt đồng chí rất tâm huyết với mục tiêu ở đâu có tổ chức kinh doanh, ở đó có tổ chức Đảng.Đại hội cũng đã bầu ra BCH nhiệm kỳ II gồm 11 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất BCH mới, đồng chí Lương Viết Lộc - Chỉ tịch HĐQT công ty đã được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc công ty được bầu giữ chức Phó bí thư Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Các đồng chí Nguyễn Hữu Hoàn, Trần Thị Thúy Hà được bầu làm ủy viên Ban kiểm tra; đồng chí Nguyễn Phúc Vượng được bầu Ủy viên Ban Thường vụ.BCH nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

Đại hội bầu ra đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Tổng công ty gồm 15 đồng chí, trong đó có 2 đồng chí là đại biểu đương nhiên.

Hiện nay Đảng bộ VTC Mobile có 52 Đảng viên, hoạt động tại 5 chi bộ trực thuộc.