Sứ mệnh và giá trị cốt lõi

“Tiên phong vì cuộc sống số trên di động của người Việt Nam”

Công nghệ càng phát triển, cuộc sống số càng trở nên gần gũi và trở thành một phần không thể thiếu trong xã hội hiện đại. Hiểu được điều đó, đồng thời thấy được tiềm lực phát triển của công nghệ và nội dung số ở Việt Nam, cùng với việc được thừa hưởng những kinh nghiệm và thành quả từ bề dày hoạt động của Tổng Công ty VTC trong lĩnh vực này, VTC Mobile tự xác định cho mình nhiệm vụ trở thành tổ chức tiên phong trong việc xây dựng và phát triển cuộc sống số, đặc biệt là các dịch vụ giải trí, tiện ích, kết nối trên di động, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt Nam.

với 5 giá trị cốt lõi

  • Tiên phong công nghệ, kiến tạo thị trường
  • Con người là yếu tố then chốt
  • Sáng tạo và năng động
  • Đồng đội và đoàn kết
  • Chia sẻ và hợp tác