Nhân viên truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên truyền thông
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên truyền thông - bán hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015