Trưởng nhóm vận hành
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Giải trí Thể thao
 • Expiration date: 05/08/2016
Trưởng nhóm Vận hành và Cộng đồng Game
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Quản lý marketing
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên kinh doanh và bản quyền
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Trưởng nhóm vận hành và cộng đồng game
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 31/03/2015
Trưởng nhóm thị trường phân phối phía Nam
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Trưởng dự án game mini, nội dung tương tác cộng đồng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015