Kinh doanh
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/04/2016
TADI - Kinh doanh
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Kids & Family TV
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Kinh doanh tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Phát triển kinh doanh
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Kinh doanh truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 31/03/2016
Giám đốc kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 20/11/2015
Nhân viên kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Kids&Family TV (VTC11)
 • Expiration date: 20/11/2015
Phiên dịch tiếng Trung Quốc
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Game, Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/10/2015
Nhân viên kinh doanh Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên truyền thông - Bán hàng
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Nhân viên kinh doanh thành thạo tiếng Trung Quốc
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 4
 • Department: Phát triển kinh doanh
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên phát triển dịch vụ
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Xổ Số
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên thị trường
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 31/03/2015
Nhân viên kinh doanh Vas
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015
Kinh doanh quảng cáo truyền hình
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 7
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên kinh doanh - phát triển thị trường sản phẩm đồ chơi
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Kids & Family TV (VTC 11)
 • Expiration date: 01/02/2015