Tin tức

Thành lập Chi bộ cơ sở VTC Mobile trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty VTC

28-11-2012

Ban chi ủy VTC Mobile được chỉ định gồm 05 đồng chí gồm:
- Đồng chí Lương Viết Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị được chỉ định làm Bí thư Chi bộ;
- Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc công ty làm Phó Bí thư Chi bộ;
- Và 03 chi ủy viên gồm các đồng chí: Phí Thị Thục - Phó Giám đốc công ty, Trần Thị Thanh Hằng - Phó Giám đốc công ty, Lê Khánh Dương - Trưởng phòng Tổ chức hành chính.

Đảng booh VTC Mobile 
Ban chi ủy Công ty CP VTC Dịch vụ di động - VTC Mobile

Đây là một dấu mốc thể hiện sự lớn mạnh và trưởng thành toàn diện của VTC Mobile. Được thành lập vào tháng 6/2009, đến nay VTC Mobile đã có gần 140 CBNV và 21 đảng viên, hoạt đông sản xuất kinh doanh của Công ty luôn khẳng định được hiệu quả cao và có tốc độ phát triển mạnh mẽ. 

Cũng trong buổi Lễ Đảng ủy Tổng công ty cũng công bố Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở Công ty cổ phần VTC Truyền thông trực tuyến.