Tin tức

Nhiều Đoàn viên Công đoàn VTC Mobile được nhận Giấy khen của Công đoàn Tổng công ty VTC

28-03-2014

Bốn cá nhân xuất sắc là đồng chí Vũ Hồng Loan – Tổ trưởng Tổ Công đoàn phòng Phát triển kinh doanh; đồng chí Vũ Tiến Đạt - Đoàn viên công đoàn Trung tâm Mobile Game; đồng chí Chu Tuấn Hải và đồng chí Lê Trung Tình đều là Đoàn viên công đoàn Trung tâm Mobile VAS.

Trong năm vừa qua, ngoài việc thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn, Công đoàn Công ty VTC Mobile có nhiều hoạt động sôi nổi và có chiều sâu đã góp phần xây dựng một môi trường lao động tích cực, vui vẻ với một tập thể có tinh thần đoàn kết cao, giàu tính sáng tạo, nhiệt tình cống hiến vì sự phát triển chung của Công ty VTC Mobile.

Là một Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng Công ty VTC, Công đoàn Công ty VTC Mobile đã tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích cao trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao năm 2013.