Tin tức

Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động (VTC Mobile) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

09-07-2012

Sáng 07/7/2012, tại Phòng Hội thảo H1, tầng 4 Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội, Công ty VTC Mobile đã long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng công ty VTC,  lãnh đạo các Công ty thành viên thuộc Tổng công ty VTC, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng/Phó các bộ phận nghiệp vụ và đông đảo các cổ đông của Công ty VTC Mobile.

Trong bối cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, Đại hội đánh giá rất cao những thành tựu kinh tế mà VTC Mobile đã đạt được trong năm 2011. Đồng thời, Đại hội đã thể hiện sự đồng thuận rất cao (biểu quyết tán thành tuyệt đối) thông qua tất cả các nội dung trọng yếu được trình bày như: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012; Phương án tăng vốn điều lệ; Phương án về chính sách đãi ngộ và thu hút nhân sự; Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty… tạo tiền đề  để xây dựng VTC Mobile trở thành nhà cung cấp dịch vụ nội dung số có khả năng cạnh tranh và hội nhập sâu rộng trên thị trường quốc tế.

Đại hội đã thành công và kết thúc tốt đẹp vào 11h sáng cùng ngày.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile
Dai hoi dong co dong thuong nien 2012 VTC Mobile