Tin tức

Công ty VTC Mobile tổ chức khám sức khỏe năm 2014 cho CBNV.

02-04-2014

Đã có 130 lượt CBNV được kiểm tra sức khỏe đợt này. Với đội ngũ Y, Bác sỹ có tay nghề cao, trang thiết bị hiện đại của Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt và sự phối hợp, tổ chức chu đáo giữa 2 đơn vị, CBNV Công ty VTC Mobile đã có được kết quả đánh giá sức khỏe một cách tổng thể, nhanh chóng và chính xác.

Qua kiểm tra có: 75% lao động đạt Sức khỏe loại I; 25 % lao động đạt sức khỏe loại II; không có lao động mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh xã hội v.v…”

Việc khám sức khỏe cho CBNV được Công ty VTC Mobile xác định là một nhiệm vụ quan trọng và được tổ chức hàng năm. Qua đó thể hiện chính sách quan tâm, chăm lo một cách toàn diện tới đời sống CBNV của Lãnh đạo công ty VTC Mobile.