Tin tức

VTC Mobile tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2017

10-05-2017

Đại hội cổ đông thường niên năm nay đã diễn ra vào chiều ngày 10/5, với sự tham gia của 47 cổ đông, chiếm 93,2 % cổ phần có quyền biểu quyết.Ông Lương Viết Lộc, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết: “Chúng tôi luôn đặt mục tiêu tối thượng là mang lại quyền và lợi ích cao nhất tới các cổ đông nên ngay sau khi có kết quả kiểm toán và báo cáo tài chính, chúng tôi đã tổ chức ngay đại hội cổ đông để thông báo tới các cổ đông được biết kết quả sản xuất kinh doanh trong năm vừa qua và những kế hoạch trong năm mới”.Tại Đại hội, Hội đồng quản trị đã lần lượt trình bày 8 vấn đề và được 100% các cổ đông có mặt nhất trí thông qua, bao gồm:

1. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; 

2. Thông qua phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

3. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017; 

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 số 16-02-463 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG ngày 31/3/2017;

5. Quyết định phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2016;

6. Thông qua việc chuyển toàn bộ số dư của quỹ khác thuộc Vốn chủ sở hữu tại sang quỹ đầu tư phát triển;

7. Quyết định việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của VTC Mobile;

8. Quyết định phương án thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát năm 2017.Ông Lương Viết Lộc - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016

Theo báo cáo, tất cả các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước năm 2016 đều tăng so với kế hoạch và so với thực hiện năm 2015.

Cũng tại Đại Hội, ông Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc công ty đã trình bày trước các cổ đông về chiến lược kinh doanh trong năm 2017 của VTC Mobile với các nội dung chính như:

- Tập trung nguồn lực để giữ vững vị thế top 3 đơn vị đứng đầu thị trường về phát hành mobile game online và phấn đấu hướng đến vị thế số 1;

- Đầu tư nguồn lực cho phát triển Kênh truyền hình Thiếu nhi và Gia đình - VTC11, các dịch vụ tương tác truyền hình liên quan đến khách hàng thiếu nhi;

- Hợp tác với các nhà mạng, thay đổi hình thức cung cấp dịch vụ truyền thống hiện có, chuyển dịch sang các dịch vụ giải trí đa phương tiện với xu thế công nghệ cao;

- Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác nhằm gia tăng giá trị cho hoạt động kinh doanh dịch vụ xổ số;

- Từng bước nghiên cứu, triển khai dịch vụ Non-game tạo nền tảng chuyển dịch khi mảng game thoái trào.Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Giám đốc công ty trình bày chiến lược kinh doanh năm 2017

Đại hội đã nhất trí phương án chia cổ tức năm 2016 với tỉ lệ 50% mệnh giá.Các cổ đông biểu quyết các vấn đề nêu ra trong Đại hộiCác cổ đông cho ý kiến thảo luận
Đại hội kết thúc lúc 5h00 cùng ngày.