Hoạt động nội bộ

VTC Mobile tổ chức cho CBNV đi viếng cảnh Chùa Hương

20-02-2012

Chuyến đi với sự có mặt của Anh Nguyễn Ngọc Bảo – Giám đốc Công ty, chị Phí Thị Thục – Phó giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Công đoàn, cùng hơn 70 Cán bộ nhân viên và người thân càng thắt chặt thêm tình đoàn kết, gắn bó của tập thể VTC Mobile.

Dưới đây là một số hình ảnh chuyến đi.Ðộng Hương Tích - tiêu biểu cho cả một vùng thắng cảnh.
Bến Đục


Suối Yến