Hoạt động nội bộ

Triển khai kế hoạch đào tạo 2012

25-06-2012

Song song với việc thực hiện chiến lược kinh doanh thì công tác đào tạo cũng được Lãnh đạo VTC Mobile xác định là 1 nhiệm vụ trọng tâm được ưu tiên.

Nhằm từng bước hoàn thiện kiến thức cho CBNV, qua đó nâng cao năng lực công tác và chất lượng lao động, Công ty VTC Mobile đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo liên tục trực thuộc Trường Đại học kinh tế quốc dân thực hiện khóa đào tạo kỹ năng cho cán bộ nhân viên của VTC Mobile với 3 chuyên đề:
- Quản trị mục tiêu.
- Lập và thực thi kế hoạch kinh doanh.
- Quản lý và làm việc nhóm.

Chương trình đào tạo được khai giảng từ ngày 25/6/2012 với 40 CBNV tại tất cả các Bộ phận trực thuộc VTC Mobile tham gia và kéo dài trong khoảng 1 tháng.