Hoạt động nội bộ

Chế độ nghỉ mát năm 2011 dành cho CBCNV

11-07-2011

Quan tâm, chăm lo đến đời sống cả về vật chất lẫn tinh thần luôn là mối quan tâm hàng đầu của tập thể Ban Lãnh đạo Công ty VTC Mobile và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. 

Hàng năm, cứ đến dịp hè Ban Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở đều tổ chức cho CBCNV và thân nhân được đi nghỉ mát nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, gắn kết trong “Ngôi nhà chung VTC Mobile”.

Mặc dù đang là cao điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 nhưng Ban Lãnh đạo Công ty và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở vẫn thống nhất, quyết định cho CBCNV cùng gia đình được đi nghỉ mát với hình thức tổ chức linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo đó, chế độ nghỉ mát của CBCNV sẽ được xây dựng dựa trên cơ sở là thời gian công tác thực tế tại Công ty và được nghỉ 03 ngày làm việc (không kể thứ 7, Chủ nhật) vẫn được hưởng nguyên lương để các cá nhân tự tổ chức nghỉ mát với gia đình hoặc các bộ phận tự tổ chức nghỉ mát.

Theo kế hoạch, các CBCNV được tổ chức nghỉ mát kể từ hôm nay (ngày 11/7/2011) đến hết 31/7/2011.