Hoạt động kinh doanh

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

08-06-2015

Chiều ngày 7/6 vừa qua, VTC Mobile đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại tầng 4 tòa nhà VTC Online. Đại hội năm nay được tổ chức sớm hơn mọi năm, nhằm thông báo kịp thời cho các cổ đông biết tình hình hoạt động kinh doanh và hoạt động tài chính năm qua của công ty. Hội đồng quản trị cho biết, từ năm sau trở đi, đại hội đồng cổ đông sẽ được tổ chức ngay sau khi có kết quả kiểm toán báo cáo tài chính.


Bà Trần Thị Hồng Nhung đọc biên bản báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Sau gần ba tiếng làm việc, đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát, báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình tài chính năm 2014, cùng thảo luận và biểu quyết lần lượt các vấn đề được nêu ra tại Đại hội. Đại hội đạt sự đồng thuận cao với 100% phiếu tán thành các vấn đề đượcđưa ra thảo luận, bao gồm: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch kinh doanh năm 2015; báo cáo kết quả hoạt động giám sát của Ban kiểm soát năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015; báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán, phương án phân phối và sử dụng lợi nhuận năm 2014, phương án chia cổ tức năm 2014, phương án lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015, phương án thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2015.


Ông Lương Viết Lộc - Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014


Bà Nguyễn Thị Ngọc Tú đọc báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2014


Bà Trần Thị Thanh Hằng - Thành viên HĐQT trình trước đại hội các vấn đề xin biểu quyết


Đại hội biểu quyết


Ông Nguyễn Ngọc Bảo –  Giám đốc điều hành cho biết, năm 2014 vừa qua có thể coi là một năm khá thành công của VTC Mobile với mức doanh thu cao, vượt 140% so với chỉ tiêu đề ra, nhiều sản phẩm mang tính đột phá, gây được tiếng vang trên thị trường. Theo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2015, Hội đồng quản trị và ban điều hành nhận định, khả năng VTC Mobile sẽ tiếp tục hoàn thành sớm và vượt chỉ tiêu mức doanh thu đề ra trong năm nay.


Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Thành viên HĐQT, CEO báo cáo kết quả kinh doanh 2014 và kế hoạch 2015

Năm 2015 có thể coi là thuận lợi khi mà trên thị trường, nhiều đối thủ nặng kí cũng đã phải từ bỏ cuộc chơi, smart phone tiếp tục được bình dân hóa và VTC Mobile nắm giữ nhiều bản quyền sản phẩm hơn. Tuy nhiên khó khăn cũng không ít bởi thị trường ngày càng cạnh tranh và có nhiều rủi ro, game mobile có vòng đời sản phẩm ngày càng ngắn, các chi phí cho bản quyền và nhân sự có chất lượng ngày một tăng cao. Tuy vậy, VTC Mobile vẫn luôn tin tưởng vào chiến lược kinh doanh của mình, cùng với đội ngũ nhân sự, các trưởng nhóm, thành viên chủ chốt giỏi, nắm bắt kịp thời xu hướng thị trường. Hội đồng quản trị khẳng định, năm 2015, tình hình kinh doanh của VTC Mobile sẽ tiếp tục tăng trưởng!