Nhân viên R&D dịch vụ Vas
 • Workplace: Hà nội
 • Quantity: 2
 • Department: Trung tâm Mobile VAS
 • Expiration date: 30/06/2016
Nhân viên R&D
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: PHÒNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 • Expiration date: 30/04/2016
Nghiên cứu và phát triển dịch vụ (R&D)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 5
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 30/09/2015
Game R&D
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Phát triển kinh doanh
 • Expiration date: 30/04/2015
Nhân viên nghiên cứu và phát triển game (thành thạo tiếng Trung)
 • Workplace: Hồ Chí Minh
 • Quantity: 6
 • Department: Kinh doanh dịch vụ phía Nam
 • Expiration date: 31/03/2015
Nghiên cứu và phát triển dịch vụ (R&D)
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 8
 • Department: Mobile Vas
 • Expiration date: 31/03/2015