Nhân viên thiết kế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 10/09/2016
Nhân viên Thiết kế dự án
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 1
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế Media
 • Workplace: TP HCM
 • Quantity: 2
 • Department: KD DV khu vực phía nam
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế đồ họa
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Thiết kế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Kids & Family TV
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên Thiết kế đồ họa
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: TRUNG TÂM MOBILE VAS
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên thiết kế
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 3
 • Department: Kids&Family TV
 • Expiration date: 22/12/2015
Thiết kế đồ họa
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 28/02/2015