Nhân viên tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 1
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 30/04/2016
Nhân viên hành chính tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Mobile Game
 • Expiration date: 28/02/2015
Nhân viên hành chính tổng hợp
 • Workplace: Hà Nội
 • Quantity: 6
 • Department: Giải trí thể thao
 • Expiration date: 28/02/2015