Hoạt động kinh doanh

Thông điệp phát động Chiến dịch Tăng tốc và Về đích 2012

01-06-2012

Ve dich 

Năm 2012 đã đi qua được nửa chặng đường, nhìn lại những kết quả đạt được chúng ta còn một khoảng cách khá xa các mục tiêu đề ra. Quỹ thời gian còn lại của năm 2012 không còn nhiều, vì vậy tất cả chúng ta sẽ phải cố gắng, nỗ lực gấp 2, gấp 3 bình thường hoặc nhiều hơn nữa.Thành công hoặc thất bại của VTC Mobile và tất cả chúng ta sẽ phụ thuộc rất lớn vào hành động của từng thành viên trong 6 tháng tới đây. Nhằm đạt được những mục tiêu 2012 do chúng ta cùng xây dựng, Giám đốc công ty quyết định phát động CHIẾN DỊCH TĂNG TỐC VÀ VỀ ĐÍCH 2012, cùng với những phần thưởng rất hấp dẫn như sau:

Ve dich 

1. Giai đoạn TĂNG TỐC từ nay đến hết 30/9/2012:
- Cứ mỗi 10% tổng doanh thu vượt kế hoạch tính đến hết tháng 9 của BU đạt được, thì tập thể BU đó được thưởng ngay bằng tiền mặt với mức 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng./.) - Và cứ mỗi 10% tổng doanh thu vượt kế hoạch thì BU đó được lựa chọn 01 cá nhân xuất sắc nhất để nhận phần thưởng bằng tiền mặt là 10.000.000đ (Mười triệu đồng./.)

Ve dich 

2. Giai đoạn VỀ ĐÍCH từ 01/10/2012 đến hết 31/12/2012:
- BU nào đạt chỉ tiêu doanh thu kế hoạch trước 1 tháng (tính đến 31/12/2012) sẽ được thưởng bằng tiền mặt là 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng./.) (Phần thưởng được nhân theo thời gian hoàn thành kế hoạch sớm, tính đến 0,5 tháng; số liệu doanh thu làm căn cứ được trích xuất từ hệ thống./.) - Cứ mỗi 1 tháng hoàn thành doanh thu trước đích thì BU đó sẽ được lựa chọn 01 cá nhân xuất sắc để nhận phần thưởng bằng tiền mặt là 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng./.) - BU nào hoàn thành kế hoạch sớm nhất sẽ được Công ty đài thọ 1 bữa liên hoan tùy thích theo yêu cầu của tập thể BU đó. Mỗi BU là 1 đội bóng đá chuyên nghiệp mà bàn thắng là những khoản doanh thu mang lại cho Công ty vì vậy hãy ghi thật nhiều bàn thắng nhé. )

Ve dich 

3. Đối với các bộ phận hỗ trợ: Phòng TCHC, TCKT, NC&PTCN:
Khi doanh thu toàn Công ty vượt kế hoạch trong giai đoạn tăng tốc hoặc về đích sớm thì các Bộ phận sẽ được xét khen thưởng với mức cụ thể do Giám đốc quyết định dựa trên ý kiến đánh giá, nhận xét của các BU theo các tiêu chí:
  • Hỗ trợ tận tụy, trách nhiệm.
  • Đầy đủ, kịp thời.
  • Chất lượng.
Để có đánh giá chính xác thì yêu cầu các Bộ phận, đặc biệt Bộ phận Nghiên cứu và Phát triển công nghệ phải bóc tách rõ ràng nhân sự, nhiệm vụ hỗ trợ theo từng BU. Nào tất cả chúng ta "trăm người như một" cùng nhau "TĂNG TỐC ĐỂ ĐƯỢC THƯỞNG SỐC" - "VỀ ĐÍCH ĐỂ VUI THỎA THÍCH".

Ve dich