Hoạt động kinh doanh

Quy hoạch lại Bộ phận phát triển dịch vụ game

07-07-2011

Hiện nay, việc sản xuất và phát hành game đang phân tán tại nhiều bộ phận khác nhau trong Công ty.

Nhằm tối ưu nguồn lực, tăng hiệu quả trong công tác sản xuất và phát hành game, ngày 04/7/2011 Giám đốc công ty quyết định thành lập Bộ phận phát triển dịch vụ game do anh Nguyễn Việt Dũng phụ trách và trực thuộc Trung tâm Phát triển dịch vụ.

Bộ phận phát triển dịch vụ game sẽ là đầu mối duy nhất của Công ty và phải tự chủ trong các công tác về dịch vụ game như: Sản xuất, Phát hành, Quản trị nội dung, Truyền thông…