Hoạt động kinh doanh

Công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên tại Chi bộ Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động

29-06-2011

Theo đề nghi của Chi bộ, ngày 27/6/2011 Đảng ủy Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC đã ra Quyết định số 237-QĐ/TV công nhận Đảng viên chính thức Trịnh Thị Hương (Nhân viên truyền thông thuộc Trung tâm Phát triển dịch vụ - Công ty VTC Mobile) kể từ ngày 24/4/2011.

Như vậy, đến nay Công ty VTC Mobile có 18 đảng viên/104 cán bộ công nhân viên (trong đó: Đảng viên chính thức là 16 đ/c; Đảng viên dự bị là 2 đ/c).

Theo kế hoạch đến cuối năm, Chi bộ sẽ tiếp tục bồi dưỡng cho 02 đảng viên dự bị và phát triển đảng cho 10 quần chúng ưu tú của Công ty và phấn đấu xây dựng Chi bộ VTC Mobile luôn là là đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.