Hoạt động kinh doanh

Công tác tuyển dụng 07/2011 Công ty cổ phần VTC Dịch vụ di động

04-07-2011

Thực hiện kế hoạch tuyển dụng, bổ sung nhân sự năm 2011 nhằm nâng cao năng lực công tác cho toàn Công ty nói chung và Phòng Tổ chức hành chính nói riêng, ngày 30/6/2011 Hội đồng tuyển dụng của Công ty đã tổ chức phỏng vấn ứng viên cho hai vị trí: 

- Chuyên viên pháp chế và lao động tiền lương; 
- Chuyên viên đào tạo và đánh giá nhân sự.

Buổi phỏng vấn đã thu hút đông đảo các ứng viên tham gia. Kết thúc buổi phỏng vấn, Hội đồng tuyển dụng đánh giá cao chất lượng của các ứng viên. 

Kết quả cụ thể của buổi phỏng vấn này sẽ được thông báo đến các ứng viên trong một vài ngày tới.